Direct antwoord? Bel ons!

0252-751814

Duurzaam

Duurzaam

De energie die vrijkomt door het gebruik van zonnepanelen wordt ‘duurzame energie’ genoemd. Dit is energie die op een milieuvriendelijke manier wordt opgewekt en die veel minder CO2-uitstoot veroorzaakt dan niet-duurzame energie zoals steenkool of aardolie. Voorbeelden zijn windenergie, energie uit water en zonne-energie.
De mensheid kan voor onbeperkte tijd beschikken over deze energie. Het gaat om miljarden jaren, daarom wordt de term ‘onbeperkt’ gebruikt. Door het gebruik ervan kunnen huidige generaties het leefmilieu verbeteren en de mogelijkheden vergroten voor toekomstige generaties.
Ook kan het broeikaseffect (stijging van de temperatuur op aarde) door het gebruik van duurzame energie worden tegengegaan. De temperatuur op aarde stijgt door een te hoge CO2-uitstoot. Door het gebruik van duurzame energie kan deze uitstoot fors verminderd worden.

Het belang van duurzame energie wordt steeds groter omdat de voorraden van fossiele brandstoffen langzamerhand opraken. De westerse landen raken hierdoor meer en meer afhankelijk van olieproducerende landen. Duurzame energie kan daarom ingezet worden om deze afhankelijkheid tegen te gaan.

Oceaan duurzaam

zon duurzaam

windenergie duurzaam